צלחת 4 להבים

תיאור: מיועדת לכיסוח דשאים עדינים וצפופים. כיסוח ללא "תלישה" או "השכבת דשא" אפשרות להרכבה על כל המכסחות המוטוריות